הדוג'ו

אמנות לחימה שאינה כוללת את תרגול המוח והתודעה אינה שלמה, כי תרגול הטכניקות מכין את הגוף לקרב, אבל תרגול המוח והתודעה הוא שמכין אותך להתמודדות עם הכאוס של הקרב. כי השלום אינו היעדר כאוס, אלא קיומו של שקט פנימי גם באמצע הכאוס.
Martial arts that do not include mind and consciousness practice are incomplete because practicing the techniques prepares the body for battle, but mind and consciousness practice prepares you to deal with the chaos of battle. Because peace is not the absence of chaos, but the existence of inner peace even in the middle of chaos.

הדוג'ו (כיתת האימון) שלנו שייך לבית-ספר בוג'ינקאן (Bujinkan) העולמי, שמרכזו בעיר נודה ביפן ובראשו עומד הסוקה (ראש השיטה) ד"ר Hatsumi Masaaki. אנו לומדים ועוסקים בבודו-טאיג'וצו ("נינג'וצו"), תחת סוקה האצומי סנסיי (יפן) ודאי-שיהאן דני וקסמן (ישראל).

 

גישת הלימוד בדוג'ו שואפת ליישם את העקרונות והגישה לחיים ולאמנות-הלחימה של הנינג'וצו והג'ודו המסורתי, כפי שמלמדים המורים שלנו - האצומי סנסיי ודאי-שיהאן דני ווקסמן. הלימוד בדוג'ו מורכב מהיבטים לחימתיים-פיזיים והיבטים נפשיים-רוחניים. דרך הלימוד משלבת את דרך הלחימה המסורתית והעתיקה עם פילוסופיית זן, ומטרתו להכשיר את התלמיד כלוחם וכאדם בעל רגישות גבוהה לעצמו ולסביבתו ובעל חוסן ושלווה פנימי גבוה ונפשית עמוקה, הומניזם ויכולת חשיבה מקורית, נועזת, יצירתית ו-"מחוץ לקופסה".

 

המורה: שידושי שי רגב, דאן 15, הוא תלמיד של דאי-שיהאן דני ווקסמן ועוסק באמנויות לחימה משנת 1989. את דרכו באמנויות הלחימה התחיל בג'וג'וצו מודרני/MMA ובג'ודו, לצד לימודי טאי-צ'י ומשנת 1999 הפך לתלמיד בודו-טאיג'וצו וג'ודו, תחת דאי-שיהאן דני ווקסמן. בד-בבד שי שוקד על העמקת לימודיו בבודו-טאיג'וצו ובג'ודו - ע"י לימודים וסדנאות בארץ ובעולם וכמובן על-ידי קשר הדוק עם ההומבו דוג'ו ביפן והמורים הבכירים המלמדים בו.

כמו-כן, שי הוא גאוגרף (M.Aׂׂׂ) מתכנן ערים במקצועו, ועוסק במגוון ענפי ספורט אתגרי.


אנו מקבלים בשמחה כל אדם מגיל 16 ומעלה, שמעוניין/ת ושמוכן/ה ללכת בדרך הקשה הזו - הדרך לגילוי האני האמיתי, תוך שליטה באגו, לחישול הנפש והגוף וללימוד הלחימה בדרך השלווה והשקטה.

Our dojo (training place) belongs to the global Bujinkan School, which is centered in the city of Noda, Japan, and is headed by the Soke (head of the system) Dr. Hatsumi Masaaki. We study and practice in Budo-Taijutsu ("Ninjutsu") ") Under Soke Hatsumi Sensei (Japan) and Dai-Shihan Danny Waxman (Israel).
The Dojo curriculum aims to apply the principles and approach to life and martial arts of traditional ninjutsu and judo, as taught by our teachers - Hatsumi Sensei and Dai-Shihan Danny Waxman. The dojo study consists of martial-physical and mental-spiritual aspects. The course of study combines the traditional and ancient way of fighting with Zen philosophy, and aims to train the student as a warrior and a person with high sensitivity to himself and his environment and with high inner strength and deep peace and soul, humanism and original, bold, creative and "out of the box" thinking ability.
The teacher: Shidoshi Shi Regev, 15 Dan, is a student of Dai-Shihan Danny Waxman.  Started his martial arts journey in 1989, beginning with Modern Jujutsu/MMA and Judo, alongside Tai Chi Studies. In 1999 he became a Budo-Taijutsu and Judo student under Dai-Shihan Danny Waxman. At the same time, Shai is working to deepen his studies in Budo-Taijutsu and Judo - through studies and workshops in Israel and around the world and of course by having a close relationship with the Hombu Dojo in Japan and the senior teachers who teach him.
In addition, Shai is a geographer (M.A.) Urban Planner by profession, and engages in a variety of extreme sports.

We happily welcome anyone over the age of 16 who is interested and ready to go this difficult path - the way of discovering the true self, controlling the ego, forging the mind and body, and learning the war in a peaceful and quiet way.

E-mail: shai.budo@gmail.com Tel: 050-6218325 

© 2016 by Bujinkan Caracal Dojo. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now