top of page
  • תמונת הסופר/תShai Regev

3. הדרגות באמנויות הלחימה - הגישות המסורתיות. Ranks in M.A - Traditional approaches

עודכן: 23 בדצמ׳ 2020

At the bottom of the page you will find the text in English

 

השיטות המסורתיות

לעומת שיטת הדירוג המודרנית הזו, באמנויות הלחימה היפניות המסורתיות (Ko-ryū, קוֺריוּ), שנחשבות כאמנויות הלחימה שנוסדו בין המאה ה-8 ל-1878)[14], נהוגות היו שיטות סיווג שונות שהתבססו על וותק ועל כמות הידע שרכשו התלמידים[15]. חלק מהאמנויות המסורתיות עדיין משתמשות בשיטות אלה, לעיתים במקביל לשימוש בשיטת הדאנים. גם בשיטות המסורתיות היו מספר סוגים של סיווג התלמידים:

1. סוג אחד, שהיה מין "הסמכת ביניים" שניתנה לעיתים[16], הוא שיטת המוֺקוּרוֺקוּ ( Mokuroku = "רשימת מלאי", כשבאמנויות הלחימה הכוונה היא לרשימה של טכניקות) או "שיטת המנקיוֺ" (Menkyo = רישיון, תעודה)[17], המורכבת מ-4 דרגות שבתוכן יש חלוקה פנימית נוספת[18]: שלב הכניסה – Okuiri; שלב הכניסה למערכת הלימוד הרשמית – Mokuroku, שלב הרשיון, שמעיד על רכישת ידע – Menkyo; ו-"השלב הסודי", שכלל את רכישת הידע הסודי של האמנות. על פי שיטה/גישה זו, כאשר התלמיד השלים רכישת מכסת ידע מסויימת, הוא קיבל מגילה המכילה רשימה, לא תמיד מפורטת, של הטכניקות בהן רכש מיומנות ושליטה. הרמה הגבוהה ביותר בשיטה זו נקראת "מֶנקיוּ-קיידָן", אליה בדרך כלל הגיע רק ממשיך השושלת/השיטה, שקיבל מקודמו מגילה המכילה בפירוט את כל החומר בו רכש שליטה, שאמור היה להיות כל הטכניקות וסודות בית-הספר.

2. צורת חלוקה אחרת, שהיתה חלק משיטת המנקיו, דגלה בחלוקה ל-3 רמות הבנה/עומק (לא מצאתי שקיים שם לשיטה זו) – שוׄדן, צ'וּדן ואוֹקוֹדן ( Shoden, Chuden, Okuden) שפירושן: "הלימוד הראשון", "האמצעי" ו-"הסופי", או "הסודי"[19]. בשיטה זו הוענקה תעודה בכל אחד מהשלבים, שהעידה על התקדמות התלמיד בהתמחותו בתוכנית הלימודים (קוריקולום) ובפילוסופיה של השיטה. השלב האחרון – האוקודן - כלל העברה בעל-פה, מהמורה לתלמיד ("קוּדן") של חומר פנימי-סודי של השיטה. לרוב מידע וחומר פילוסופי, איזוטרי-שמאניסטי ודתי-בודהיסטי.

הדרגות בשתי מערכות דירוג אלו הוענקו כאמור בצורת מגילות (ולא באמצעות סממן חיצוני), בהן נרשם המידע והחומר בו רכש התלמיד שליטה. התעודות הוענקו על בסיס וותק התלמיד בבית-הספר והערכת המורה לגבי מידת הבנתו ושליטתו בחומרי השיטה. בשיטות אלה לא היתה אחידות באופן ההערכה, שהיה נתון לשיקול דעת ראש השיטה או המורה של התלמיד, וגם לא בפרקי הזמן הנדרשים לצורך קבלת התעודות.

ב- 1895 ייסד המשרד החינוך היפני את ארגון דאי ניפון בוטוקוקאי (Dai Nippon Butoku Kai, DNBK ), שמטרתו הרשמית היתה "לשמר את מסורת תרבות הלחימה הקלאסית היפנית", אבל מהר מאוד השתנתה המטרה לארגון בירוקרטי שמטרתו היא לתקנן (ליצור סטנדרטיזציה) את אמנויות הלחימה ביפן.[20] הארגון בראשיתו היה צבאי למחצה, שאמנויות הלחימה הדומיננטיות בהקמתו היו הקנדו והג'ודו[21]. ב-1904 ה- DNBKייסד שיטת סיווג ותיקנון נוספת, שחילקה ל-3 קבוצות: רנשי, קיושי והאנשי (renshi, kyoshi, hanshi) [22] וב-1917 אימץ גם את שיטת הדאנים[23]. הדאי-ניפון פורק לאחר מלחמת העולם (אך הוקם מחדש לאחר מכן, בשינוי מדיניות).

לאחר מלחמת-העולם השניה הוקמו אירגוני אמנויות לחימה נוספים נוסח הדאי-ניפון. מטרת כולם היה לאפשר מתן אישור חוקי והכרה רשמית/שלטונית לשיטות ולאמנויות הלחימה החברות בארגון. בעיקר לשם קבלת הכרה ותמיכה ממשרד החינוך היפני. אחד הארגונים הבולטים היה ה- IMAF, הידוע גם בשם Kokusai Budoin, שהוקם ב-1952 ומקימיו היו אמני הלחימה הבולטים בתחומם. בין הבולטים בהם היו: קיוזו מיפונה, איטו וסאטו מהג'ודו, נאקאימה והירומאסה מהקנדו ואוצוקה מהקראטה-דו[24]. ארגון זה ייסד שיטת דירוג שכללה את שיטת הדאנים בשילוב עם סיווג ל- רנשי, קיושי והאנשי, ולמעשה המשיך בכך את דרכו של הדאי ניפון, שפורק אחרי מלחמת-העולם השניה.


להרשמה לקבלת מאמרים ועדכונים שלחו עם כותרת "מצטרף/ת" למייל: shai.budo@gmail.com

 

[14] סיווג אמנויות הלחימה היפניות ל-"מסורתיות" ו-"מודרניות": https://shinkanryu.org/what-is-koryu/ [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Menkyo [16] ראה מקור מס' 14 לעיל. [17] להרחבה על שיטת המנקיו ובכלל על שיטות הדירוג באמנויות הלחימה היפניות: https://judoinfo.com/ranks/ [18] מעט הרחבה על מערכת המנקיו ניתן למצוא כאן: https://en.wikipedia.org/wiki/Menkyo ולהעמקה אני ממליץ על המקור הזה: https://books.google.co.il/books?id=Y47TAgAAQBAJ&pg=PA142&lpg=PA142&dq=the+menkyo+system&source=bl&ots The entrance phase - Okuiri, the entrance stage to the official learning system - Mokuroku, the licensing stage, which indicates the acquisition of knowledge - Menkyo and "the secret phase", which included the acquisition of the secret knowledge of art.=MW9RXi_37S&sig=ACfU3U1U7pYl6hgH3XLNLBm_OM61nXpFaQ&hl=iw&sa=X&ved=2ahUKEwi287fA17jpAhU7RhUIHa36CYU4ChDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=the%20menkyo%20system&f=false [19] ראה בעמוד 125, Ranks and Grading: https://books.google.co.il/books?id=P-Nv_LUi6KgC&pg=PA125&lpg=PA125&dq=Types+of+Ways+to+Get+a+Rank+in+Japanese+Martial+Arts&source=bl&ots=I7OyH0mUUI&sig=ACfU3U0uirkUeptBI1PLxLUjsANJ5pf4Lg&hl=iw&sa=X&ved=2ahUKEwiF2Z3DrcTpAhWIsRQKHR7ZCcEQ6AEwFnoECAgQAQ#v=onepage&q=Types%20of%20Ways%20to%20Get%20a%20Rank%20in%20Japanese%20Martial%20Arts&f=false [20] על מטרת הקמת הדאי-ניפון: http://asaikarate.com/what-is-dai-nippon-butoku-kai-%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E5%BE%B3%E4%BC%9A%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/ [21] https://www.linkedin.com/pulse/great-myth-ranks-titles-dallas-kajukembo-self-defense [22] הסברים על דרגות רנשי, קיושי והאנשי: https://spiritmadesteel.com/shogo-faq-meanings-renshi-kyoshi-hanshi-shihan/ [23]על שיטת הדירוג של הדאי-ניפון: https://books.google.co.il/books?id=GwxpDwAAQBAJ&pg=PT201&lpg=PT201&dq=dai+nippon+butoku+kai,+ranking&source=bl&ots=ud-yWu-HBH&sig=ACfU3U1sCdDXRABQsu8tkX2Q2-KRUIUbxA&hl=iw&sa=X&ved=2ahUKEwilyK7MuL3pAhX76eAKHS6mCd8Q6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=dai%20nippon%20butoku%20kai%2C%20ranking&f=false [24] על ה- Kokusai Budoin: https://www.kokusaibudoin.co.uk/faq

 

The traditional methods

In contrast to this modern grading method, traditional Japanese martial arts, Ko-ryū, (those founded between the 8th century and 1877)[14] practiced different classification methods of students, based on seniority and the amount of knowledge they acquired[15]. Some of the traditional arts still use these methods. Sometimes they are used by the Dans. Traditional methods also included several types of student classification:

1. One type, which was kind of "intermediate certification" given sometimes[16], called the Mokuroku (Inventory List, where the martial arts refer to a list of techniques) or the "Mankyo Method" (Menkyo = License, Certificate, 免 許)[17], consisting of 4 levels within which there is another internal division[18]: The entrance phase – Okuiri; the entrance stage to the official learning system – Mokuroku; the licensing stage, which indicates the acquisition of knowledge – Menkyo; and "the secret phase", which included the acquisition of the secret knowledge of art. According to this method/approach, when the student completed a certain quota of knowledge, he received a scroll containing a list, not always detailed, of the techniques in which he acquired skill and mastery. The highest level in this method is called "Menkyu-Kaiden," which is usually reached only by the method progenitor, who received from his predecessor a scroll containing in detail all the material in which he acquired control, which was to be all the techniques and secrets of the school.

2. Another type of classification, Which was part of the Menkyu method, divided into 3 levels of understanding/depth (I did not find that there is a name for this method) - Shoden, Chuden, Okoden, meaning "first study", "middle" and "The final", or "the secret"[19]. This method was awarded a certificate at each of the stages, which testified to the student's progress in his/her specialization in the curriculum and philosophy of the method. The final stage - the Okuden - consisted of an oral transfer, from the teacher to the student (the "Kuden") of the secret-inner material of the method, usually information and philosophical, isotri-shamanistic and religious-Buddhist material.

Ranks in these two grading systems were awarded, as mentioned, in the form of scrolls (and not in the form of an external marker), in which the information and material in which the student acquired control were recorded. The certificates were awarded on the basis of the student's seniority in the school and the teacher's assessment of the degree of understanding and control of the method materials. These methods were not uniform in the assessment, which was at the discretion of the student's head school or teacher, nor the time periods required for obtaining the diplomas.

In 1895, the Japanese Ministry of Education founded the Dai Nippon Butoku Kai (DNBK), whose official aim was to "preserve the Japanese classical martial arts tradition," but the goals quickly changed towards of a bureaucratic organization with the goal of standardizing the martial arts in Japan[20]. The organization at the outset was semi-military, the dominant martial arts in its founding being the Kendo and the Judo[21]. In 1904, the DNBK established another classification and standardization method, which was divided into 3 groups: renshi, kyoshi, hanshi[22] and in 1917 he also adopted the Dans method[23]. The Dai-Nippon was disbanded after World War II (but subsequently re-established, with a policy change).

After World War II, other martial arts organizations were established in the Dai-Nippon style. The purpose of all of them was to enable legal approval and official/governmental recognition of the methods and martial arts that are members of the organization, mainly for the recognition and support of the Japanese Ministry of Education. One of the prominent organizations was the IMAF, also known as Kokusai Budoin, which was established in 1952 and whose founders were the prominent martial artists in their field. Notable among them were: Kyuzo Mifune, Ito and Sato of the Judo, Nakayama and Hirumasa of the Kendo and Utsuka of the Karate Do[24]. This organization established a rating system that included the Dans method in conjunction with the classification of Ranshi, Kyoshi and the Hanshi and in effect continued the path of the Dai Nippon, which was disbanded after World War II.

 

[14] Japanese martial arts classification into "traditional" and "modern": https://shinkanryu.org/what-is-koryu/ [15]https://en.wikipedia.org/wiki/Menkyo [16] See Source # 14 above. [17] For more information on the Menkyu method, including the Japanese martial arts ranking methods: https://judoinfo.com/ranks/ [18] A little bit of extension about the Menkyu system you can be found here: https://en.wikipedia.org/wiki/Menkyo, For more depth, I recommend this source: [19] See page 125, Ranks and Grading: https://books.google.co.il/books?id=P-Nv_LUi6KgC&pg=PA125&lpg=PA125&dq=Types+of+Ways+to+Get+a+Rank+in+Japanese+Martial+Arts&source=bl&ots=I7OyH0mUUI&sig=ACfU3U0uirkUeptBI1PLxLUjsANJ5pf4Lg&hl=iw&sa=X&ved=2ahUKEwiF2Z3DrcTpAhWIsRQKHR7ZCcEQ6AEwFnoECAgQAQ#v=onepage&q=Types%20of%20Ways%20to%20Get%20a%20Rank%20in%20Japanese%20Martial%20Arts&f=false [20] About the purpose of establishing the Dai Nippon: http://asaikarate.com/what-is-dai-nippon-butoku-kai-%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E5%BE%B3%E4%BC%9A%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/ [21] https://www.linkedin.com/pulse/great-myth-ranks-titles-dallas-kajukembo-self-defense [22] Explanations of the ranks of Renshi, Kiyoshi and the Hanshi: https://spiritmadesteel.com/shogo-faq-meanings-renshi-kyoshi-hanshi-shihan/ [23] About the Dai-Nippon rating method: https://books.google.co.il/books?id=GwxpDwAAQBAJ&pg=PT201&lpg=PT201&dq=dai+nippon+butoku+kai,+ranking&source=bl&ots=ud-yWu-HBH&sig=ACfU3U1sCdDXRABQsu8tkX2Q2-KRUIUbxA&hl=iw&sa=X&ved=2ahUKEwilyK7MuL3pAhX76eAKHS6mCd8Q6AEwAXoECAcQAQ#v=onepage&q=dai%20nippon%20butoku%20kai%2C%20ranking&f=false [24] About the Kokusai Budoin: https://www.kokusaibudoin.co.uk/faq

174 צפיות0 תגובות
bottom of page