top of page
  • תמונת הסופר/תShai Regev

זמן קורונה: נינג'וצו בעת משבר. Covid 19 time: Ninjutsu in time of crisis

עודכן: 14 ביוני 2020


Immediately after the Hebrew version, the article appears in English.


 

היום נשאלתי שאלה מסוג השאלות שרבים מאיתנו, אנשי אמנויות הלחימה, נשאלים ונשאלנו רבות בעבר, אבל היום ובזמנים אלה היא רגישה וקשה שבעתיים: כיצד אתה, כאיש נינג'וצו, מתמודד מול משבר "אמיתי", כדוגמת ווירוס הקורונה?

אני חייב להודות, השאלה העלתה בי חיוך גדול, כי התשובה כבר היתה מוכנה מראש. היא היתה מוכנה, כי יום יום וכמעט בכל רגע מאז פרוץ המשבר העליתי אותה בפני עצמי ובחנתי את עצמי ואת התנהלותי לאור סוגייה זו. התשובה היתה קלה מאוד גם משום שהיא רשומה מול עינינו ונאמרה/נכתבה לפני שנים רבות על ידי הסוקה, ראש בית-הספר שלנו, האצומי סנסיי: "השלום אינו היעדר לחימה, אלא השקט שבלב הכאוס".

זה המוטו, זה העיקר. זה מה שעלינו לחפש בכל מקום ומצב, ובעיקר בקרב: את השלום, את "השקט שבלב הכאוס". זה המצב בו אנו נימצאים היום: קרב אדירים, לחיים ולמוות, מול אוייב עצום, חזק מאיתנו עשרות מונים, אוייב מתוחכם, אוייב מסתורי, אוייב מתעתע ותחבולן, אוייב שלכאורה איננו מסוגלים להביסו. ברגע שהתמונה הזו ברורה, ברור לי גם כיצד עלי לפעול: בדיוק כפי שמלמד אותנו האצומי סנסיי והנינג'וצו: ב-"דרך ה- Mutodori".


תסלחו לי בבקשה על קטיעת הרצף, אבל אני חושב שכאן חובה עלי לקחת הפסקה ולהבהיר מה פירושו של המונח "מוטו-דורי" ומה היא "דרך המוטו-דורי".

הביטוי/המילה היפני "מוטו-דורי" (無刀捕) מתייחס להגנה והתמודדות בידיים ריקות מול תוקף מזויין (תוקף אוחז חרב). על-פי ההבנה הנוכחית שלי, מן ההסברים והחומרים שספגתי עד כה מהמורים שלי, האצומי סנסיי הרחיב את המונח למצב של התמודדות מול איום שחזק ממך עשרות מונים.

"דרך המוטו-דורי" אינה טכניקה ואינה אוסף של טכניקות פיזיות, אלא מדובר על מצב נפשי, שבבסיסו עומד מצב של שקט פנימי עילאי הנקרא ביפנית (מונח הלקוח מן הזן-בודהיזם): פודושין (不動心), שפירושו "הלב הבלתי מוסט", או "התודעה הבלתי מוסטת" (לדעתי ומנסיוני, הדרך הטובה והמהירה ביותר להגיע למצב זה היא דרך הזן והתנועה הנכונה - בג'ודו ובנינג'וצו, אבל ישנן דרכים רבות ושונות להגיע לפודושין, לכן אני ממליץ לפנות לקישורים שהבאתי וכן לבצע מחקרים וחיפושים עצמאיים על הנושא). מן הבודהיזם והזן חדר המושג גם לאמנויות הלחימה המזרחיות העתיקות ומתאר את המצב הנפשי אליו שואף הלוחם בקרב. על פי הבנתי הנוכחית, "לוקח" האצומי סנסיי את הפודושין ומיישם אותו ביחד עם עיקרון ה- "Let-Go" בקרב. לדרך זו הוא קורא "תחושת המוטו-דורי" (Mutodori feeling), או "דרך המוטו-דורי".

ואיך זה בא לידי ביטוי ממשי בקרב? הלוחם שניצב מול יריב עדיף (יריב מזויין למשל) לא יכול ליחל לגבור עליו (לקחת את החרב מהידיים של היריב, כאשר אתה ללא נשק וללא מיגון? זו נשמעת פנטזיה מסוכנת מאוד...), לכן מה שעליו לעשות זה מהלך מורכב שכולל מחד כניסה למצב נפשי של שקט עילאי (פודושין), המאפשר לו פעולה שקולה, מאוזנת וחכמה, שתאפשר לו את מציאת המקום הבטוח ובסופו של דבר, אם יצליח לבצע זאת, יוכל גם לקחת את החרב/הנשק מידי היריב (הערה: ברור שכל המהלך כלל אינו פשוט ודורש תרגול ואימון רב מאוד, עם המורה הנכון).


וכאן אנו חוזרים למציאות חיינו ול-Covid-19 הידוע יותר בשם "קורונה".

כאמור, מדובר באוייב עצום וחזק שאין בכוחנו לנצחו לכאורה. אז בואו ניישם עליו את "עיקרון המוטו-דורי". מה זה אומר? ראשית, זה אומר שאני מחפש זה נקודות ההשקה לדוג'ו, לתחום הפיזי. מבחינה זו, קל לי להשוות את הנגיף לאוייב האוחז בחרב, הניצב מולי ומנסה להרגני. לכן, אני נכנס ל-"מצב המוטו-דורי": קודם כל פועל להירגע ולא להיכנס לפאניקה, מחפש את השלווה וכל הזמן מחפש את המקום הבטוח והשקט. זה אומר למשל: לא להיכנס ולהתרחק ממקומות צפופים והומים, זה אומר לשטוף ידיים ועוד דברים על פי הוראות משרד הבריאות והמחקרים המתפרסמים מעת לעת, וזה אומר גם הליכה על פי עיקרון מפתח נוסף במוטו-דורי של הבוג'ינקאן: "ללכת בעקבות תחושת הבטן" ולפי "תחושת המוטו-דורי". אם נפעל כך, נוכל לחמוק מן החרב, לחמוק מן הנגיף, עד אשר ימצא הפיתרון (מן הטבע או מן הרפואה) ונצליח לגבור עליו.


אסיים כאן באימרת מפתח השגורה בפי האצומי סנסיי: בופו-איקאן (武風一貫), שפירושו המילולי הוא "ללכת ברוח הלוחם/בדרך הלוחם", אך האצומי מפרשו כ- "דרך הלחימה היא ההישרדות".


הערה: ברור שהתוכן לא משקף את כל מהות המוטו-דורי וקיימים בו היבטים רבים נוספים המתאימים להתמודדות מול נגיף כמו הקורונה (למשל: נושא הטאיסבקי - 体さばき - תנועת הגוף, והתנועה המתמדת בכלל), אבל בכוונה צימצמתי, כדי לא להעמיס וכדי להתמקד בעיקר. אענה בשמחה לכל שאלה ופניה, דרך האימייל או כל דרך אחרת. להרשמה לקבלת מאמרים ועדכונים שלחו עם כותרת "מצטרף/ת" למייל: shai.budo@gmail.com

 

Today I was asked the style of questions that many of us, martial arts people, have been asked many in the past, but today and in these times they are ordinary and difficult seven times more: How do you, as a ninjutsu man, face a "real" crisis, such as the Coronavirus? I have to admit, the question gave me a big smile, because the answer was already ready. It was known, because every day and almost every moment after the crisis broke out, I brought it to myself and examined myself and my behaviour in light of this issue. The answer was very easy as well, it was recorded in front of our eyes and was said/written many years ago by Soke, our school principal, Hatsumi Sensei: "Peace is not a lack of fighting, but the quiet of the heart of chaos". That's the motto, that's the main thing. This is what we must look for everywhere and especially in the battle: the peace, the "tranquillity in the heart of chaos". This is the situation we are in today: a mighty battle, for life and death, against a huge enemy, stronger than dozens of us, a sophisticated enemy, a mysterious enemy, a deceptive enemy and a rogue, an enemy we seem to be unable to defeat. Once this picture is clear, it is also clear to me how I should act: Just as Hatsumi Sensei and the Ninjutsu teach us: in "the Mutodori way".


Please excuse me for interrupting the sequence, but I think it is my duty here to take a break and clarify what the term "Mutodori way" means and what is "Mutodori".The Japanese phrase/word "Mutodori" (無 刀 捕) refers to the protection and dealing with empty hands in front of an armed attacker (An attacker holding a sword). According to my current understanding, from the explanations and materials I have so far absorbed from my teachers, Hatsumi Sensei has expanded the term to face a threat that has strengthened dozens of counters of me.


"The Mutodori Way" is not a technique and not a collection of physical techniques, it is a state of mind. Underpinning is a state of supreme peace of mind, called in Japanese (a term derived from Zen Buddhism): Fudoshin (不 動心), which means "the unrestrained heart"' or "the unrestrained consciousness" (In my opinion and experience, the best and fastest way to get to this situation is through the Zen and the right kind of movement - in Judo and Ninjutsu, but there are many different ways to reach Fudosin, so I recommend contacting the link I brought as well as conducting independent research on the topic). From Buddhism and Zen entered the concept to ancient Eastern martial arts as well, describing the mental state to which the warrior aspires in battle. According to my current understanding, Hatsumi Sensei "takes" the Fudoshin and applies it along with "the Let-Go principle" in the battle. This is what he calls "the Mutodori way"' or "the Mutodori feeling".

And how did this come to fruition in battle? The fighter facing a superior opponent (an armed opponent for example) can't hope to beat him (take the sword out of the opponent's hands when you're without weapons and without shielding? This sounds very dangerous fantasy...), so what he has to do is a complex move that involves entering into a state of supreme tranquillity (Fudoshin), allowing him to have a balanced and smart operation that will allow him to find the safe place and eventually if he can do so, he will also succeed to take the sword/the weapon from his opponent (note: obviously the whole move is not simple at all and requires a lot of practice with the right teacher).


And here we go back to the reality of our lives and to Covid-19 better known as Corona. As mentioned, this is a huge and powerful enemy that we have no power to win. So let's apply the "Mutodori principle" to it. What does it mean? First, it means I'm looking for these dojo launches points, to the physical realm. In this respect, it is easy for me to compare the virus to the sword-holding enemy, facing me and trying to kill me. So I go into the "Mutodori mode". First of all, I work to relax and not panic, looking for tranquillity and constantly looking for the safe place. It means walking according to another key principle in the Bujinkan Mutodori: "to follow the gut feeling" and according to " The Mutodori feeling". If we act this way, we can evade the sword, evade the virus, until the solution (by nature or medicine) is found and we can overcome it.


I will conclude here with a key saying by Hatsumi sensei: Bofu-Ikkan (武 風 一貫), which literally means "to walk in the warrior spirit/in the warrior way", but Hatsumi interpreted as "the way of the war is survival".


Note: It is clear that the content does not reflect the whole nature of the Mutodori and there are many other aspects that are suitable for dealing with a virus such as the corona (for example the Taisabaki theme - 体 さ ば き - body movement, and constant movement in general), but I deliberately reduced, so as not to overload and focus in the main things. I will happily answer any questions and inquiries, through email or any other way. You're welcome to contact me by email: shai.budo@gmail.com.

274 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page