• Shai Regev

4. מדדי דירוג והדרגות בבוג'ינקאן. Rating indices and the Bujunkan ranks

עודכן ב: 5 יול 2020

At the bottom of the page you will find the text in English

מדדי הדירוג

לעומת האחידות – פחות או יותר – בשיטת הדירוג ובצבעי חגורות הסימון, אין כל אחידות או כללים בנושא הענקת הדרגות. לכל שיטה ולעיתים לכל מורה יש מדדים ואף שיטה משלו להענקת דרגה[25] ובכל אמנות ושיטת לחימה קיים משרע דרגות שונה. בג'ודו למשל, הדרגה הגבוהה ביותר היא דאן 10, בבוג'ינקאן ובעוד בתי-ספר הדרגה הגבוהה היא דאן 15, אבל יש שיטות בהן הדרגה הגבוהה ביותר היא דאן 8, דאן 5 ואף פחות מכך. חלק מהשיטות והמורים נוהגים להעניק דרגות על-סמך מבחנים שונים, כמו למשל: מבחני ידע של חומר טכני (קאטות), חלק בוחנים על סמך ביצועים (למשל ניצחונות בתחרויות), יש המשלבים בין השניים (בחינת יכולת טכנית – קאטות – בנוסף ליכולת לחימה) ועוד. למעשה, במידה רבה ניתן להקביל את שיטות הענקת הדרגות באמנויות הלחימה לשיטות הנהוגות במערכות החינוך (אני עוד אחזור לנושא ההקבלה בין האקדמיה לאמנות הלחימה...): בין הענקת ציון על-סמך מבחנים לבין הענקה על-סמך עבודה סמינריונית. לכל מרצה השיטה שלו ולכל דעה היתרונות והחסרונות שלה.

הדרגות בבוג'ינקאן

בוג'ינקאן הנו בית-ספר יפני לאמנויות לחימה שבראשו עומד סוקה (ראש בית-הספר) מסאקי האצומי. לבית-הספר סניפים/שלוחות ברחבי העולם והוא מונה עשרות אלפי תלמידים.

מערכת דרגות הדאן בבוג'ינקאן ממוספרת עד דאן 15 (דרגת הדאן הגבוהה ביותר), אבל אם ננתח את הסמלים החיצוניים (ראה פירוט בהמשך), נראה שהבוג'ינקאן מסווג את התלמידים ל-4 קבוצות:

1. הקבוצה הראשונה – קבוצת "דרגות הקיו".

2. קבוצת דרגות היודנשה (דרגות הדאן, "המדורגים") הראשונה.

3. קבוצת המורים – השידושי.

4. קבוצת המורים הבכירים – השיהאנים.

אבל הבוג'ינקאן משתמש גם במערכת דרגות מורכבת ו-"רב שכבתית":

1. דירוג לפי "מערכת הדאנים" ו-"מערכת הקיו", שבבוג'ינקאן מכילה חגורות ב- 4-3 צבעים בלבד: לבן – Mukyu - לתלמידים חדשים, ירוק לכל דרגות ה-"קיו", הכוללות 9 שלבים, ושחור לבעלי דרגות הדאן. כמו-כן מקובל שנשים בעלות דרגת קיו לובשות חגורה אדומה ולא ירוקה.


2. סמל-דרגה, הלקוח מן המסורת היפנית ונקרא מוֹן[26] ומכונה גם: פאצ', או Wappen, הנענד על דש בגד האימון (ה-"גי"). צבעי המון מעידים על סיווג הקבוצה ("קבוצת הדרגות") אליה שייך התלמיד. תת-חלוקה, שלא מרבים להשתמש בה היא הצמדת כוכבים (Hoshi) מעל לטלאי, על-פי תת-החלוקה הפנימית בתוך הקבוצה.


3. לצד השימוש במערכת הדאנים, מתקיימת בבית-הספר גם המערכת הישנה/הקלאסית – מערכת המוקורוקו. וכנהוג בהרבה מבית-הספר העתיקים/הקלאסיים לאמנויות לחימה ביפן (הקוריו)[27], דרגות המנקיו אינן מתפרסמות ברבים.

כמו-כן, מעל לדרגת דאן 15 קיימת מעין דרגה, שאינה כלולה במערכת, אלא היא "דרגה מנהלית" שנקראת דאי-שיהאן, "מורה בכיר", ושהנושא בה הינו מעין "ראש שלוחה" של מטה הבוג'ינקאן היושב ביפן.

קיימים 4 צבעי מון, המוצמדים לדש הגי ומסמלים את קבוצות הדרגה/הסיווג:


1. לקבוצת דרגות הקיו:

2. לקבוצת דרגות היודנשה הראשונה (דאן 1 עד דאן 4 כולל):

3. לקבוצת דרגות המורים (שידושי) - דאן 5 עד דאן 9 (כולל):4. לקבוצות דרגות המורים הבכירים (שיהאנים) - דאן 10 עד דאן 15 (כולל):


5. כמו כן, לבעלי מעמד של דאי-שיהאן קיים סמל משלהם:6. סוקה, ראש השיטה (האצומי סנסיי) נושא סמל ייחודי:ניתן לראות ששיטת הבוג'ינקאן לחלוקת הדרגות על בסיס הסמל-הדרגה דומה מאוד לחלוקה הקיימת במערכת המנקיו: 4 קבוצות ראשיות, שבתוכן קיימת חלוקת משנה.

בדומה לשיטות הסיווג בשיטות הקוריו, גם בבוג'ינקאן מבנה ההערכות והתנאים לקבלת הדרגה הוא מאוד "פתוח". ביפן לא נהוג לקיים מבחנים, אבל ראש השיטה נותן חופש למורים השונים לקבוע את הכללים בבתי-הספר (הדוג'ואים) שלהם, עד לדרגת דאן 4.

מדרגת דאן 5 רשאי התלמיד לפתוח דוג'ו משלו והוא גם מקבל את התואר שידושי (shidōshi), מורה, ומקבל תעודת Shidoshi menkyo, תעודת מורה, שמאפשרת לו לפתוח דוג'ו.

מבחן החובה היחיד הנו המבחן לדרגת דאן 5, הנקרא: Saki test, והוא בוחן יכולות נפשיות של התלמיד ולא יכולות טכניות. במבחן זה התלמיד יושב על הקרקע כשהבוחן ניצב מאחוריו ומנחית בוקן (חרב אימונים) על ראשו. התלמיד אמור לחוש בסכנה המתקרבת ולהתחמק מן החרב בזמן הנכון. יציאה מוקדמת מידי נפסלת וכמובן יציאה מאוחרת מידי.

לדרגת דאן 10 נדרשות המלצות של 3 מורים בכירים וכך גם לדרגת דאן 15. מדרגת דאן 10 ומעלה רשאי התלמיד להשתמש בתואר שיהאן, "מורה מומחה".

תנאי לתואר דאי-שיהאן, שהינה כאמור "דרגת ניהול", הינו וותק בבית-הספר/בארגון ויכולת להמשיך את דרך בית-הספר.


להרשמה לקבלת מאמרים ועדכונים שלחו עם כותרת "מצטרף/ת" למייל: shai.budo@gmail.com

[25]

על כללים וחוקיות בנושא הענקת דרגות באמנויות הלחימה היפניות: https://judoinfo.com/karateranks/ [26] מון – סמל בית משפחה יפני מסורתי: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9F_(%D7%9B%D7%AA%D7%A8) [27] לקריאה על נושא ה-"קוריו", בתי-הספר העתיקים: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_martial_arts#Kory%C5%AB_bujutsu. להעמקה גדולה יותר אני ממליץ על: https://www.koryubooks.com/koryu.html

Rating indices

Compared to uniformity - more or less - in the grading method and marking belt co