top of page
  • תמונת הסופר/תShai Regev

4. מדדי דירוג והדרגות בבוג'ינקאן. Rating indices and the Bujunkan ranks

עודכן: 5 ביולי 2020

At the bottom of the page you will find the text in English

 

מדדי הדירוג

לעומת האחידות – פחות או יותר – בשיטת הדירוג ובצבעי חגורות הסימון, אין כל אחידות או כללים בנושא הענקת הדרגות. לכל שיטה ולעיתים לכל מורה יש מדדים ואף שיטה משלו להענקת דרגה[25] ובכל אמנות ושיטת לחימה קיים משרע דרגות שונה. בג'ודו למשל, הדרגה הגבוהה ביותר היא דאן 10, בבוג'ינקאן ובעוד בתי-ספר הדרגה הגבוהה היא דאן 15, אבל יש שיטות בהן הדרגה הגבוהה ביותר היא דאן 8, דאן 5 ואף פחות מכך. חלק מהשיטות והמורים נוהגים להעניק דרגות על-סמך מבחנים שונים, כמו למשל: מבחני ידע של חומר טכני (קאטות), חלק בוחנים על סמך ביצועים (למשל ניצחונות בתחרויות), יש המשלבים בין השניים (בחינת יכולת טכנית – קאטות – בנוסף ליכולת לחימה) ועוד. למעשה, במידה רבה ניתן להקביל את שיטות הענקת הדרגות באמנויות הלחימה לשיטות הנהוגות במערכות החינוך (אני עוד אחזור לנושא ההקבלה בין האקדמיה לאמנות הלחימה...): בין הענקת ציון על-סמך מבחנים לבין הענקה על-סמך עבודה סמינריונית. לכל מרצה השיטה שלו ולכל דעה היתרונות והחסרונות שלה.

הדרגות בבוג'ינקאן

בוג'ינקאן הנו בית-ספר יפני לאמנויות לחימה שבראשו עומד סוקה (ראש בית-הספר) מסאקי האצומי. לבית-הספר סניפים/שלוחות ברחבי העולם והוא מונה עשרות אלפי תלמידים.

מערכת דרגות הדאן בבוג'ינקאן ממוספרת עד דאן 15 (דרגת הדאן הגבוהה ביותר), אבל אם ננתח את הסמלים החיצוניים (ראה פירוט בהמשך), נראה שהבוג'ינקאן מסווג את התלמידים ל-4 קבוצות:

1. הקבוצה הראשונה – קבוצת "דרגות הקיו".

2. קבוצת דרגות היודנשה (דרגות הדאן, "המדורגים") הראשונה.

3. קבוצת המורים – השידושי.

4. קבוצת המורים הבכירים – השיהאנים.

אבל הבוג'ינקאן משתמש גם במערכת דרגות מורכבת ו-"רב שכבתית":

1. דירוג לפי "מערכת הדאנים" ו-"מערכת הקיו", שבבוג'ינקאן מכילה חגורות ב- 4-3 צבעים בלבד: לבן – Mukyu - לתלמידים חדשים, ירוק לכל דרגות ה-"קיו", הכוללות 9 שלבים, ושחור לבעלי דרגות הדאן. כמו-כן מקובל שנשים בעלות דרגת קיו לובשות חגורה אדומה ולא ירוקה.


2. סמל-דרגה, הלקוח מן המסורת היפנית ונקרא מוֹן[26] ומכונה גם: פאצ', או Wappen, הנענד על דש בגד האימון (ה-"גי"). צבעי המון מעידים על סיווג הקבוצה ("קבוצת הדרגות") אליה שייך התלמיד. תת-חלוקה, שלא מרבים להשתמש בה היא הצמדת כוכבים (Hoshi) מעל לטלאי, על-פי תת-החלוקה הפנימית בתוך הקבוצה.


3. לצד השימוש במערכת הדאנים, מתקיימת בבית-הספר גם המערכת הישנה/הקלאסית – מערכת המוקורוקו. וכנהוג בהרבה מבית-הספר העתיקים/הקלאסיים לאמנויות לחימה ביפן (הקוריו)[27], דרגות המנקיו אינן מתפרסמות ברבים.

כמו-כן, מעל לדרגת דאן 15 קיימת מעין דרגה, שאינה כלולה במערכת, אלא היא "דרגה מנהלית" שנקראת דאי-שיהאן, "מורה בכיר", ושהנושא בה הינו מעין "ראש שלוחה" של מטה הבוג'ינקאן היושב ביפן.

קיימים 4 צבעי מון, המוצמדים לדש הגי ומסמלים את קבוצות הדרגה/הסיווג:


1. לקבוצת דרגות הקיו:

2. לקבוצת דרגות היודנשה הראשונה (דאן 1 עד דאן 4 כולל):

3. לקבוצת דרגות המורים (שידושי) - דאן 5 עד דאן 9 (כולל):
4. לקבוצות דרגות המורים הבכירים (שיהאנים) - דאן 10 עד דאן 15 (כולל):


5. כמו כן, לבעלי מעמד של דאי-שיהאן קיים סמל משלהם:
6. סוקה, ראש השיטה (האצומי סנסיי) נושא סמל ייחודי:ניתן לראות ששיטת הבוג'ינקאן לחלוקת הדרגות על בסיס הסמל-הדרגה דומה מאוד לחלוקה הקיימת במערכת המנקיו: 4 קבוצות ראשיות, שבתוכן קיימת חלוקת משנה.

בדומה לשיטות הסיווג בשיטות הקוריו, גם בבוג'ינקאן מבנה ההערכות והתנאים לקבלת הדרגה הוא מאוד "פתוח". ביפן לא נהוג לקיים מבחנים, אבל ראש השיטה נותן חופש למורים השונים לקבוע את הכללים בבתי-הספר (הדוג'ואים) שלהם, עד לדרגת דאן 4.

מדרגת דאן 5 רשאי התלמיד לפתוח דוג'ו משלו והוא גם מקבל את התואר שידושי (shidōshi), מורה, ומקבל תעודת Shidoshi menkyo, תעודת מורה, שמאפשרת לו לפתוח דוג'ו.

מבחן החובה היחיד הנו המבחן לדרגת דאן 5, הנקרא: Saki test, והוא בוחן יכולות נפשיות של התלמיד ולא יכולות טכניות. במבחן זה התלמיד יושב על הקרקע כשהבוחן ניצב מאחוריו ומנחית בוקן (חרב אימונים) על ראשו. התלמיד אמור לחוש בסכנה המתקרבת ולהתחמק מן החרב בזמן הנכון. יציאה מוקדמת מידי נפסלת וכמובן יציאה מאוחרת מידי.

לדרגת דאן 10 נדרשות המלצות של 3 מורים בכירים וכך גם לדרגת דאן 15. מדרגת דאן 10 ומעלה רשאי התלמיד להשתמש בתואר שיהאן, "מורה מומחה".

תנאי לתואר דאי-שיהאן, שהינה כאמור "דרגת ניהול", הינו וותק בבית-הספר/בארגון ויכולת להמשיך את דרך בית-הספר.


להרשמה לקבלת מאמרים ועדכונים שלחו עם כותרת "מצטרף/ת" למייל: shai.budo@gmail.com

 

על כללים וחוקיות בנושא הענקת דרגות באמנויות הלחימה היפניות: https://judoinfo.com/karateranks/ [26] מון – סמל בית משפחה יפני מסורתי: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9F_(%D7%9B%D7%AA%D7%A8) [27] לקריאה על נושא ה-"קוריו", בתי-הספר העתיקים: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_martial_arts#Kory%C5%AB_bujutsu. להעמקה גדולה יותר אני ממליץ על: https://www.koryubooks.com/koryu.html

 

Rating indices

Compared to uniformity - more or less - in the grading method and marking belt colors, there is no uniformity or rules regarding granting of ranks. Each method and sometimes every teacher have his own method of measures and the granting of ranks[25] and in every martial art and method there are different degrees of ranks. In Judo, for example, the highest rank is 10 Dan, in Bujinkan and another schools, the highest rank is Dan 15, but there are methods where the highest rank is Dan 8, 5 Dan and even less. Some methods and teachers usually give grades based on various tests, such as: technical material knowledge tests (kata), some tests based on performance (e.g. competitions win), There are some who combines between the two (technical ability examination - katas - in addition to combat ability) and more. In fact, the methods of awarding degrees in martial arts can largely be compared to methods used in educational systems (I will return later to the parallel issue between the martial arts academy...): Between awarding a grade based on tests and granting based on seminar work. Each lecturer has his method and each way have its advantages and disadvantages.


Ranks in the Bujinkan

The Bujinkan is a Japanese martial arts school headed by Soke (the head of the school) Hatsumi Masaaki. The school has branches around the world and it has tens of thousands of students.

The Bujinkan Dan Rank System is numbered up to 15 Dan (the highest Dan Rank), but if we analyze the external symbols (see details below), the Bujinkan seems to classify the students into 4 groups:

1. The first group - the "Kyu ranks" group.

2. The first Yudansha (the Dan ranks) group.

3. The teacher group - the Shidoshi.

4. The group of senior teachers - the Shihans.

But the Bujinkan also uses a complex and multi-tiered rank system:

1. Ranking according to the "Dans system" and "The Kyu system", that in the Bujinkan contains only 4-3 colours belts: white - Mukyu - for new students, green for all the Kyu levels, which include 9 stages, and black for the Dans. It is also common for women of the Kyu levels to wear a red belt and not a green belt.


2. A rank symbol, derived from the Japanese tradition and called Mon[26], also called: Pach, or Wappen, which is worn on the lapel of the training garment (the Gi). The Mon ("Patch") colours indicate the classification of the group ("group of ranks") to which the student belongs. A subdivision, which is not often used, is a star attachment (Hoshi) over the patch, according to the internal subdivision within the group.


3. In addition to the use of the Dans system, there is also the old/classical system in the Bujinkan school - the Mokuroku system. And as is much of cases with the ancient/classical martial arts school in Japan (Koryu[27]), the levels of Menkyo are not widely published.


In addition, above the 15th Dan there is a kind of rank (in fact: a title) that is not included in the system but is an "executive rank" called Dai-Shihan, "senior teacher", and the subject of which is a kind of "branch head" of the Bujinkan headquarters sitting in Japan.

There are 4 Mon colours, which are attached to the steering wheel flap and symbolize the rank/classification groups:

  1. For the Kyu rank group:

2. For the Yudansha group: 1st to 4th Dan:3. For the teachers (Shidoshi) group: 5th Dan to 9th Dan:


4. For the senior teachers (Shihan) ranks group: 10th Dan to 15th Dan:


5. Also, Dai-Shihan status holders have their own symbol:6. Soke, the head of the school (Hatsumi Sensei) carries a unique symbol:

As you can see that the Bujinkan method of distributing ranks on the basis of the rank-symbol is very similar to the existing one in the Menkyo system: 4 main groups, within which there is a subdivision.

Like the classification methods in the Koryu methods, the structure of the assessments and conditions for obtaining a rank in the Bujinkan is also very "open". In Japan, it is not customary to take tests, but the head of the system gives freedom to the various teachers to set the rules in their schools (Dojo), up to the rank of 4 Dan.

From the 5th Dan, the student is allowed to open his own dojo and he also receives the title shidōshi (teacher) and receives a Shidoshi menkyo, teacher's certificate, which allows him to open a dojo.

The only mandatory test is the 5th Dan, called: Saki test, and it examines the student' s mental and not the technical abilities. In this test, the student sits on the ground with the examiner standing behind him and places a Buken (training sword) on his head. The student should feel the danger coming and evade the sword at the right time. An early exit is disqualified and of course a too late one.

The rank of 10 Dan requires the recommendations of 3 senior teachers and so does the rank of 15 Dan. From the rank of 10 Dan and above, the student may use the title of Shihan, "expert teacher".

A prerequisite for the Dai-Shihan degree, which is said to be a "level of management", is seniority in the school/organization and the ability to continue through the school.

 

[25] On rules and legality regarding the awarding of degrees in Japanese martial arts: https://judoinfo.com/karateranks/ [26] Mon - Traditional Japanese Family Icon: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9F_(%D7%9B%D7%AA%D7%A8) [27] To read about the Koryu topic, the ancient schools: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_martial_arts#Kory%C5%AB_bujutsu. For greater depth I recommend: https://www.koryubooks.com/koryu.html.

197 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page