דבר חלש

May 12, 2016

 

התמזל מזלי ללמוד גם תחת סנסיי יונה מלניק, אחד הג'ודוקות ומאמני הג'ודו הגדולים שקמו בישראל. לא פעם שמעתי את יונה אומר ש- "הג'ודו הנו למעשה דו-שיח, אבל ללא מילים, אלא דו-שיח פיזי: היריב אומר/עושה משהוא ואתה עונה בהתאם". הדבר נכון לחלוטין גם לגבי הנינג'וצו. וברשותו של יונה, אבקש להרחיב מעט את הדברים:

הנינג'וצו, כמו הג'ודו , הינו דו-שיח בו אתה מעוניין "לשכנע את היריב לעשות את מה שאתה רוצה" (או - אם תרצו - דו-שיח בו אתה מעוניין לשכנע את הצד השני בצדקת טיעוניך). דרך אחת הנה לצעוק ולאיים - זו דרך האלימות והאגרסיביות והכוחניות. בדרך זו, סביר להניח שהיריב יתבצר בעמדותיו ויקשה עליך לשכנעו להסכים איתך). דרך אחרת היא לדבר איתו בנועם ובטיעונים כאלו שיסתרו ויסתמו כל טיעוני הנגד שלו. זו דרך הרכות והטכניקה. דרך זו, ככל שתיעשה בעדינות ובנועם גדולים יותר, תאפשר לך לממש את מטרותיך, תוך הפיכת הצד השני לידידך. זו דרך הנינג'וצו. זו הדרך וזו שאיפתנו בלחימה וזו דרכו של האצומי סנסיי, של הבוג'ינקאן ושל הדוג'ו שלנו.

 

I was fortunate to study under Sensei Jonah Melnik (Judo, 8th Dan), one of the best Judoka and the great judo coaches emerged in Israel. I often heard Jonah says that "Judo is actually a dialogue, but without words, but a physical dialogue: the opponents say/do something and you answer accordingly". This is absolutely true also about the Ninjutsu. And with the possession of a Jonah, I would like to extend a few thing:

The Ninjutsu, such as judo, is a dialogue in which you wish to "persuade the opponent to do what you want" (or - if you will - a dialogue in which you would like to convince the other side the righteousness of your argument). One way is to shout and threaten - that's the way of violence, aggression and brutality. In this way, it is likely that the opponent entrench itself in its positions and you'll find it difficult to persuade him to agree with you). Another way is to talk to him gently and with smart arguments that will contradict and would close all its counter-arguments. This way the soft and technique. This way, as gently and kindly be made larger, will allow you to realize your goals, while making the other party to your friend. This is the Ninjutsu, the Bujinkan way. This is our way and our aspiration in the Martial-Art and in conflicts, and that is the way of the Hatsumi sensei, of the Bujinkan and of our dojo.

 

Bufu Ikkan!

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

E-mail: shai.budo@gmail.com Tel: 050-6218325 

© 2016 by Bujinkan Caracal Dojo. Proudly created with Wix.com