היה אתה. Be yourself

May 18, 2018

אנשים רבים מנסים לחקות אחרים. יש המנסים לחקות את אנשים מפורסמים, יש המנסים לחקות את חבריהם או כאלה שנתפסים בעיניהם ל"מוצלחים יותר" ורבים מאוד מנסים לחקות את המורה שלהם. אבל זו דרך מוטעית! כדי להצליח - בכל דבר - עליך להיות אתה! או כמו ששר פרנק סינטרה הענק: "לעשות זאת בדרכך". זה נכון בחיים, זה נכון בעבודה וזה נכון שבעתיים בלחימה. ומדוע זה נכון בלחימה? כי בלחימה אמיתית אין זיופים. בלחימה אמיתית, "ברגעי האמת", זה רק אתה ועצמך ושם לא יהיה המורה או החבר שעליו תסתכל וממנו תעתיק את התנועה והדרך הנכונה, אבל - יותר מזה - בלחימה אתה תהיה לבד! אתה והפנימיות שלך, אתה והפחדים והדחפים והאמת הפנימית שלך, לה אתה צריך להקשיב! תפקיד המורה חשוב מאוד. הוא המנחה, מתווה הדרך, זה שמראה לך אפשרויות פעולה, אבל הוא לא יכול להיות אתה. ובדיוק כמו שהיסוד לכל מבנה הנו החלק החשוב ביותר והבסיס לעמידתו בסערות, כך גם הבסיס ליכולת העמידה שלנו בסערות החיים והקרב הינו הכרת וידיעת העצמי.

 

Many people try to imitate others. Some try to imitate famous people, some try to imitate their friends or those they perceive as "more successful" and many try to imitate their teacher. But that's a wrong way! To succeed - in everything - you must be yourself! Or as the great Frank Sinatra sang: "Do it your way." It's true in life, it's true in work, and it's even truer in combat. And why is it true in combat? Because in real combat there are no forgeries. In real combat, in "the moments of truth", it is only you and yourself and there will not be the teacher or friend you look at and from which you will copy the movement and the right way, but - more than that - in fighting, you will be alone! You and your inner self, you and your fears and impulses and your inner truth, to which you need to listen! The role of the teacher is very important. He's the facilitator, the route designer, the one who shows you options, but he cannot be you. And just as the foundation of each structure is the most important part and the basis for its steadfastness in storms, so too the basis for our ability to withstand the storms of life and battle is self-knowledge.

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

E-mail: shai.budo@gmail.com Tel: 050-6218325 

© 2016 by Bujinkan Caracal Dojo. Proudly created with Wix.com