עבוד לאט ותגיע מהר. Work slowly and get quickly

January 1, 2019

משהו על דרך האימון ושיטת העבודה שלנו...
היום, כשניסיתי להסביר לתלמיד חדש על צורת העבודה שלנו ("לאט ולא מהר"), השתמשתי בדימוי הבא, ואז הבנתי כמה שהוא נכון גם לעבודה/ללחימה עצמה. אמרתי לו: "תחשוב שאתה רכבת. כאשר אתה טס מהר, להגיע לתחנה האחרונה, אתה מפספס המון תחנות ביניים, בהן ממתינים לך נוסעים. המטרה שלנו היא לנסוע ולראות (ולהחליט אם לקחת) את כל הנוסעים שממתינים בתחנות הביניים. את זה אפשר לעשות רק אם נוסעים לאט ובמהירות הנכונה".
והפירוש הוא: עבוד לאט, ואז תוכל לראות את כל החורים והפתחים שהיריב משאיר, ותוכל להחליט אם לנצלם! זו אחת הסיבות העיקריות לצורת העבודה שלנו ולדרך האימון. עבוד לאט ותגיע מהר!

 


Something about our training and working methods ...
Yesterday, when I tried to explain to a new student about the way we worked ("slowly and not fast"), I used the following image, and then realized how true it was to the work/fighting itself: "Think you are a train. When you fly to the last stop, you miss a lot of intermediate stations where passengers are waiting, and our goal is to travel and then to see (and decide whether to take) all the passengers waiting at the intermediate stations. This can only be done if you drive slowly, at the right speed".
And the meaning is: work slowly, and then you could see all the holes and openings left by the opponent, and you could decide whether to take advantage of them...

This is one of the main reasons of our work and training. Work slowly and get there quickly!

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

E-mail: shai.budo@gmail.com Tel: 050-6218325 

© 2016 by Bujinkan Caracal Dojo. Proudly created with Wix.com