הדרך - THE WAY...

May 11, 2019

 

הדרך של אמנות הלחימה היא הדרך של ההטמעה הפנימית והיא מחייבת עבודה מתמשכת ומתמדת. ללא קיצורי דרך, ללא יגיעה ותוך הבנה מלאה שאנו לא נמצאים בדרך זו על מנת לקטוף פרסים ושיאים, אלא בשל התקווה לשלווה ולשלום.
מי שלא יבין זאת לא ישרוד בדרך.

 

The way of martial art is the way of internal assimilation and it requires constant and continuous work. Without shortcuts, without exhaustion and with full understanding that we are not in this way in order to pick prizes and heights, but because of the hope for tranquility and peace.
Those who does not understand this will not survive the way.

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive