top of page
  • תמונת הסופר/תShai Regev

דרגות באמנויות הלחימה היפניות -1- Ranks in Japanese M.A

עודכן: 20 ביוני 2020

At the bottom of the page you will find the text in English

 

לפני הפתיחה אני רוצה לתת הסבר קצר על פורמט פרסום המאמר:

כתבתי מאמר מאוד ארוך (ולדעתי מעמיק) על נושא הדרגות באמנויות הלחימה היפניות. בשל אורכו של המאמר ומורכבות הנושא, בחרתי לפרסם בצורת פרקים - חלקם קצרים יותר וחלקם ארוכים יותר. הפרקים יועלו בהמשך, בפרקי זמן קצרים האחד מהשני והם יהיו פתוחים לדיונים ואולי אף אכניס שינויים, בהתאם לדברים שיועלו בדיונים. פרק הסיום יהיה מסקנות אישיות שלי מהממצאים. אני מקווה שהמאמר יעזור לכם מעט להבין את מורכבות הנושא ואת משמעות הדרגות והסיווגים באמנויות הלחימה היפניות.

 

הקדמה

קצת קשה לי לזכור איך נראו בעיני הדברים לפני 32 שנים, כשהתחלתי את דרכי באמנויות הלחימה (בשנת 1988), אבל מן השאלות שמופנות אלי מעת לעת עולה כי אנשים רבים רואים את נושא הדרגות באמנויות הלחימה כ-"סלט פירות" גדול, ששום דבר בו אינו מובן. לכן החלטתי להפשיל שרוולים ולנסות להסיר את הערפל מעל נושא הדרגות באמנויות הלחימה בכלל ובבוג'ינקאן[1] בפרט, ולהוסיף את פרשנותי ודעתי לנושא.

ברצוני להבהיר כי הכוונה המקורית שלי הייתה לכתוב רק על נושא הדרגות בבית-הספר אליו אני שייך, הבוג'ינקאן. אבל ככל שהתקדמתי בקריאה, בחקירה ובניסיון להבין, מצאתי שאי-אפשר לנתק את הבוג'ינקאן ומערכת הדרגות שלו מכלל אמנויות הלחימה היפניות ושעל-מנת להבין את ההווה אני חייב לחקור ולהבין את העבר. אני מקווה שהמסמך הארוך שלפניכם יעורר בכם עניין, כפי שעורר בי בעת המחקר והכתיבה, ויבהיר מעט את הנושא המורכב הזה, של דרגות באמנויות הלחימה היפניות.

כמו-כן אני רוצה להבהיר שאני רחוק מלהיות מומחה ביפן בכלל ובהיסטוריה של אמנויות הלחימה בפרט, לכן ניסיתי לבסס רק חלק מהידע על נסיוני בתחום אמנויות הלחימה ובתחום האקדמיה ואת רובו ועיקרו העדפתי לבסס על מקורות חיצוניים (מה שכמובן תרם לי רבות להעשרת הידיעות וההבנה בתחום), דבר שהפך למעשה את המאמר ל-"מחקר". לכן אשמח מאוד לכל מידע נוסף, שיעשיר את ידיעותי בנושא. אני מבטיח לעדכן ולרענן את המאמר, בהתאם למידע שיתווסף (מי שיסכים לכך, אשמח גם להוסיף את שמו/ה ואת תרומתו/ה).

מכיוון שהמאמר הפך למשהו כמו מחקר אקדמי, אז – כמו בהקדמה לכל מחקר אקדמי ראוי – אני רוצה לתת הסבר והבהרה למקור הנתונים (הביבליוגרפיה):

כל המידע נאסף באמצעות מנועי חיפוש אינטרנטיים – גוגל ואחרים. מכיוון שהחיפושים מעלים אין-סוף אתרים ומקורות מידע ומכיוון שאני מודע לנושא קידום התוכן במנוע החיפוש של גוגל (אין לי מושג לגבי צורות קידום תוכן במנועים האחרים בהם השתמשתי, לכן יצאתי מתוך הנחה שהם פועלים בדומה לגוגל), החלטתי לעשות סינון של המקורות. לשם כך נכנסתי לרבים מהמקורות וניסיתי לזהות ולאפיין את מטרות וכיווני בעל האתר (למשל: לא הסתמכתי על אתרים של שיטות לחימה שנתנו מידע ייחודי שנגע לשיטתם ולא נתן תמונה מספיק רחבה) וכן פסלתי מקורות שבעיני היו חלקיים או "רדודים" או מאמרים שנראה היה שמנסים בפירוש לקדם תפיסת-עולם מסויימת או שנראו לי לא אובייקטיביים (מה שיכול להחשיד או להעיד על הטיה של נתונים או התעלמות מנתונים שאינם מתאימים למטרות הכותב). העדפתי מקורות "מכובדים" ו-"רציניים" (כמו אתר judoinfo, שהינו אחד מאתרי אמנויות הלחימה המקווננים הוותיקים ביותר) וכן העדפתי ספרים מקווננים (e-books) על פני אתרים מסחריים. השתדלתי לא להתבסס על וויקיפדיה, שהינו מקור בעל אמינות מפוקפקת, וכאשר השתמשתי בה היה זה רק לאחר שעשיתי הצלבת מקורות ועל בסיס שיקול של נוחות קריאה עבור הקורא המתעניין. במקרים מסויימים הבאתי גם מספר מקורות לאותו נושא, מפני שהם השלימו האחד את השני או משום רצון לתת "העמקת יתר" למתעניינים בכך.

כרקע מקדים, בפרק הבא אתחיל מן ההתחלה, מההיסטוריה...


להרשמה לקבלת מאמרים ועדכונים שלחו עם כותרת "מצטרף/ת" למייל: shai.budo@gmail.com

 

[1] תקציר ההיסטוריה של הבוג'ינקאן (מנקודת מבט פינית): https://www.bhd.fi/the-history-of-bujinkan-short-curriculum/

 

Before opening, I would like to give a brief explanation of the article publication format:

I wrote a very long (and in my opinion, in-depth) article on the subject of Japanese martial arts rankings. Due to the length of the article and the complexity of the topic, I chose to publish in the form of chapters - some shorter and some longer. The chapters will be raised later, for short periods of time, and they will be open to discussions and perhaps i'll even make changes, depending on what will be raised in the discussions. The finale chapter will be my personal conclusions from the findings.

I hope this article will help you to understand the complexity of the subject and the significance of rankings in Japanese martial arts.


introduction

It's a little hard for me to remember what things looked like 32 years ago when I started my martial arts career (in 1988), but from the questions that I was asked from time to time, many people consider the martial arts ranks as a great "fruit salad," with nothing in it Is not understood. So I decided to roll up my sleeves and try to remove the fog over the rankings in martial arts in general and in Bujinkan [1] in particular and add my commentary and opinion to the topic.


I would like to make it clear that my original intention was to write only on the subject of the school I belong to, the Bujinkan. But as I progressed in reading, investigating, and trying to understand, I found that it was impossible to detach the Bujinkan and his rank system from all Japanese martial arts and that in order to understand the present I must explore and understand the past. I hope that the long document before you will be of interest to you, as it aroused me while researching and writing, and will clarify this complex issue of degrees in Japanese martial arts.

I also want to make it clear that I am far from being an expert in Japan in general and in the history of martial arts in particular, so I have tried to base only some of my knowledge on my experience in martial arts and academic and most of my preference was to rely on external sources (which of course has greatly contributed to enriching my knowledge), Which actually made the article "research". So I would be very happy for any additional information that would enrich my knowledge on the subject. I promise to update and refresh the article according to the information that will be added (whoever agrees, I would also like to add their name and contribution).


Because the article has become something like academic research, so - as in the introduction to any worthwhile academic research - I want to give an explanation and clarification of the source of the data (the bibliography):

All information is collected through web search engines - Google and others. Because the searches bring endless sites and sources of information and because I am aware of the topic of content promotion in the Google search engine (I have no idea about content promotion forms in the other engines I used, so I figured they work similarly to Google), I decided to do filtering of the sources. To do so, I went into many of the sources and tried to identify and characterize the goals and directions of the site owner (e.g., I did not rely on martial arts websites that gave unique information that touched their method and did not give a broad enough picture), and disqualified sources that I found to be partial or "shallow" or articles that appeared to be explicitly Promote a certain worldview or seem non-objective to me (which may indicate or to suspect data bias or disregard of data that does not fit the author's purposes). I preferred "reputable" and "serious" sources (such as the judoinfo site, which is one of the oldest online martial arts sites), and preferred e-books over commercial sites. I tried not to rely on Wikipedia, which is a questionable source of credibility, and when I used it it was only after I did cross-sources and on the basis of reading convenience for the interested reader. In some cases, I also brought a number of sources to the same topic, because they complemented each other or because I wanted to bring "deeper information" for those interested.


As a precursor, in the next chapter I will start from the beginning, from history ...

[1] The Bujinkan History Summary (from a Finnish perspective): https://www.bhd.fi/the-history-of-bujinkan-short-curriculum/


394 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page